Problem after upgrade from stretch to buster

After uppgrading from strech to buster in my virtual machine below Virtualbox my screen frozze in full-screen and I got the following error in /var/log/messages.

Jul 15 13:33:41 Inside gnome-shell[702]: Failed to set CRTC mode 1920x1200: Invalid argument

After lots of googeling I found the problem to be the video-memory. It was default set to 16Mb, after changing it to 32MB my machine started to work again 🙂

I dag flyttade vi en site

Under eftermiddagen hjälpte jag Svenska Squaredansförbundet att ta sin nya wordpress-site i drift.

Har tidigare varit ansvarig för den gamla siten men slutade för ca 1 år sedan efter att ha suttit i styrelsen i 15 år. Innan jag avgick hade vi påbörjat en migrering till wordpress, dock hant vi inte få den klar. Jag har inte lämnat webben helt så på fritiden har jag stöttat upp en del och nu blev den så pass klar att vi kunde lägga ut den 🙂

Vill ni se resultatet finns det på squaredans.se

Spotify som BBCode i PHPBB

Har precis lagt in möjligheten att enkelt publisera spotifylänkar på ett forum. För att se vad jag fyllde i se nedan.

BBCode-användning:

[spotify]{SIMPLETEXT}[/spotify]

 HTML-ersättning:

<iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:{SIMPLETEXT}" width="300" height="80" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe>

Hjälptext:

[spotify]3v0ouAltce6AySBTYBP3pk[/spotify] 'Music code'