Räkna

MAX = Tabell =
* 7 =
* 2 =
* 3 =
* 9 =
* 7 =
* 5 =
* 4 =
* 9 =
* 2 =
* 4 =